image
Historien bag ejendommen i Vestergade 11 strækker sig tilbage til 1796, hvor købmand Michael Winckel lod ejendommen opføre efter den store brand, som bl.a. hærgede i Vestergade i 1795.

I 1856 overtog tobaksfabrikant Emilius Nobel ejendommen, og de nuværende gesimser samt navnetrækket på facaden blev tilføjet. Ejendommen rummede dengang fabrikation af skrå, tobaksudsalg samt privat beboelse for familien. E. Nobel Cigar- og Tobaksfabrikker A/S opretholdt et tobaksudsalg i butikken helt op i 1960erne.

NOBEL arkitekter flyttede ind i ejendommen i 2001 og har tegnestue på 2. sal.

NOBEL arkitekter a/s
Vestergade 11, 2
1456 København K
Danmark

Tel: + 45 33 18 11 30
Mob: + 45 29 64 96 02
Mail: nobel@nobel.dk
Web: www.nobel.dk
Kontakt Projekter Tegnestuen Aktuelt Nobelark