image

HK Københavns nye medlems- og kontorhus betjener ca. 100.000 medlemmer, og den nye bygning indgår som en integreret del af den nye bebyggelse på Ny Tøjhusgrunden centralt i København.

De røde teglstenflader definerer bygningens hovedform og refererer til de eksisterende teglstens-byggerier på Islands Brygge. Glasarealerne fremstår med en markant horisontal opdeling, der fremhæver bygningens længderetning.

Et højt glasoverdækket atrium knytter hele bygningen sammen til en rumlig helhed og åbner mulighed for kontakt på tværs af etagerne. I det aktive og dynamiske kontormiljø fremstår den cirkulære og kobberbeklædt mødesal som et arkitektonisk fikspunkt.


Bygherre: HK København
År: 2001 - 2003
Areal: 15.200 m2
Arkitekt: NOBEL arkitekter
Ingeniør: Birch & Krogboe
Landskab: NOBEL arkitekter
Hovedentreprenør: Hoffmann Vest

HK København
Kontakt Projekter Tegnestuen Aktuelt #1#2#3#4#5#6#7Tilbage
Tilbage