image

Bygningen er disponeret i overensstemmelse med Novos ønsker om at skabe åbne og fleksible kontormiljøer, som understøtter innovation og vidensdeling.

Etageplanerne er udformet med en varieret rytme af åbne kontorområder og møderum langs facaderne, mens supportfunktioner og teknikarealer er placeret i bygningens midte. I underetagen er der indrettet kantine, som bliver oplyst via en smal ovenlysspalte langs en skråtstillet vægflade.

Bygningen er udført med glatte betonelementer, der er udformet med smalle horisontale spor for at skabe en homogen og karakterfuld facade. Indgangspartiet og mødecentret er udført med store glasarealer, som danner en effektfuld kontrast til betonfladerne og inviterer indenfor.Bygherre: Topdanmark Ejendom
Lejer: Novo
År: 2005 - 2006
Areal: 4.200 m2
Arkitekt: NOBEL arkitekter
Ingeniør: Leif Hansen

Novo
Kontakt Projekter Tegnestuen Aktuelt #1#2#3#4#5#6
Tilbage
Tilbage