image

Sola’s nye rådhus er udformet omkring et stort glasoverdækket atrium, der danner et attraktivt og imødekommende offentligt byrum. Her mødes man i det daglige og samles omkring den fortsatte udvikling af Sola. Rådhuset er udformet i et enkelt og nøgternt formsprog med anvendelse af gedigne og vedlige-holdelsesvenlige materialer. Samlet vil rådhuset fremstå som et karakterfuldt og tidløst byggeri, der afspejler Sola’s visioner og værdier omkring den nye rådhusplads, byparken og den nye kirke.

Rådhuset åbner sig i den nederste etage med store glaspartier, så der skabes kontakt på tværs af rådhuset mellem pladsen og parken. Over indgangs-planet danner rådhusets administrative arealer et sammenhængende fleksibelt bygningsvolumen, der markerer sig positivt i byrummet.

Atriet fremstår levende og dynamisk og bliver rådhusets omdrejningspunkt, folkelige mødested og byens repræsentative rum. De åbne balkoner og hovedtrappen udføres med træbeklædning, der danner en fin kontrast til bygningens facader af forpatineret kobber.


Bygherre: Sola Kommune, Norge
År: 2015 – Åben international konkurrence
Areal: 9.300 m2
Arkitekt: NOBEL arkitekter

Sola Rådhus
Kontakt Projekter Tegnestuen Aktuelt #1#2#3#4
Tilbage
Tilbage