image

Udvidelsen af Bodø Rådhus er udformet som et selvstændigt volumen, som friholder sig fra det eksisterende rådhus og den gamle bankbygning. Nybygningen indskriver sig i den eksisterende bystruktur og danner sammen med de eksisterende bygninger et karakterfuldt bygningskompleks, hvor gammelt og nyt smelter sammen til en arkitektonisk og funktionel helhed.

Mellem de tre bygninger etableres et glasoverdækket atrium, som binder bygningerne logisk sammen. Atriet vil fremstå som et attraktivt og imødekommende offentligt byrum med borgertorv, information og plads til samling.

Arkitektonisk er udvidelsen opdelt i en base og en overbygning. Basen er udformet med natursten og den øvre del er udvendigt beklædt med forpatineret kobber. Tagetagen med kantine og mødefaciliteter er udformet som et organisk formet penthouse, hvorfra der er udsigt
over hele byen.


Bygherre: Bodø Kommune
År: 2013 – Åben international arkitektkonkurrence
Areal: 24.500 m2
Arkitekt: NOBEL arkitekter

Bodø Rådhus
Kontakt Projekter Tegnestuen Aktuelt #1#2#3#4#5#6#7Tilbage
Tilbage