image

Placeringen af rådhusudvidelsen i yderste række mod landskabet og den tætte relation til det eksisterende rådhus har inspireret til en mere fri og organisk form - som et ”hængsel” mellem by og land. Udvidelsen er disponeret i to etager og knyttet sammen med det eksisterende rådhus via en centralt placeret gangforbindelse. Denne disponering betyder, at alle vil have udsigt over det unikke marsklandskab, hvad enten man befinder sig i den eksisterende del eller i udvidelsen.

Plandisponering er rationel og fleksibel, så der frit kan indrettes med en kombination af enkeltmandskontorer og åbne kontorer. Et centralt fordelingsområde med et cirkulært atrium samt to rektangulære kerner definerer planstrukturen sammen med bygningens ydre form. Facaden er karakteriseret af en udvendig struktur af forpatinerede kobberbeklædte rammer. De irrede kobberflader skaber en effektfuld kontrast til det eksisterende rådhus tidstypiske røde teglflader.


Bygherre: Tønder Kommune
År: 2013 – Åben arkitektkonkurrence
Areal: 3.000 m2
Arkitekt: NOBEL arkitekter

Tønder Rådhus
Kontakt Projekter Tegnestuen Aktuelt #1#2#3#4#5
Tilbage
Tilbage