image

Konkurrenceprojektet er udformet som en åben parkbebyggelse, hvor de frit formede punkthuse er indpasset nænsomt i forhold til den eksisterende karakterfulde beplantning.

Alle boliger er placeret med optimale relationer til de grønne friarealer, og bygningernes varierede udformning skaber en serie af forskellige rumlige oplevelser og attraktive opholdsarealer mellem bygningerne.

Dommerkomiteen fremhæver forslaget på følgende måde:

”Forslaget præmieres for planens fleksibilitet og for de tiltalende, fornyende boligløsninger. Forslagsstillerne har med stor dygtighed fokuseret på at skabe en bebyggelse, der beriges af den tætte og direkte relation til de grønne omgivelser”


Bygherre: Lyngby-Taarbæk Kommune
År: 2004 - 2. præmie i åben arkitektkonkurrence
Areal: 180 boliger
Arkitekt: NOBEL arkitekter

Badeparken
Kontakt Projekter Tegnestuen Aktuelt #1#2#3
Tilbage
Tilbage