image

Konkurrenceprojektet rummer forslag til en bymæssig fortætning af Birkerød Bymidte med etablering af nye butiksarealer, boliger og parkering.

Projektet er opdelt i to enheder; en lav del, med butikker i terrænplan samt to etagers rækkehuse placeret på taget af butikkerne og en høj del, der rummer et boligtårn på 10 etager. De nye bygningsvolumener danner en præcis afslutning på byens vestlige kant.

Den lave del er arkitektonisk formet som et homogent volumen, der fremstår med røde tegl, så der skabes materialemæssig sammenhæng med byen. Højhuset danner med sin skulpturelle form og lyse betonflader et nyt markant fikspunkt for Birkerød.


Bygherre: NCC Property Development
År: 2006
Areal: 10.000 m2
Arkitekt: NOBEL arkitekter
Trafik: Via Trafik

Birkerød Bymidte
Kontakt Projekter Tegnestuen Aktuelt #1
Tilbage
Tilbage