image

For Danmarks Radio har NOBEL arkitekter gennem en årrække varetaget opgaver i forbindelse med ombygning og ny indretning af Radiohuset og DR’s bygninger i TV Byen.

Ombygningsopgaverne har omhandlet ændringer i arbejdsområder som følge af nye organisations- og samarbejdsformer samt implementering af ny teknologi. I Radiohuset er disse opgaver udført med respekt for den fredede bygning. I 2005-2006 blev der gennemført en omfattende renovering af radiohusets taghave og facader.

En række opgaver har været teknisk komplicerede med bl.a. ombygning af studiefaciliteter mv. Eksempelvis har NOBEL arkitekter i 2004 stået for den bygningsmæssige ombygning af TV avisens daværende studie- og redaktionsområde i TV-byen i forbindelse med etableringen af TV avisens nye profil dengang.


Bygherre: DR
År: 2004 - 2008
Arkitekt: NOBEL arkitekter
Ingeniør: Carl Bro

DR Bygninger
Kontakt Projekter Tegnestuen Aktuelt #1#2#3
Tilbage
Tilbage