image

Konkurrenceforslaget, som modtog 2. præmie i en åben arkitektkonkurrence, anviser en samlet planlægningsstrategi for udbygningen af Holstebros bycenter.

Bygningsmæssigt foreslås det, at den eksiste-
rende karréstruktur udvikles og færdiggøres. Landskabeligt opgraderes området omkring åen, der skærer sig igennem byen og suppleres med rekreative faciliteter. Trafikalt introducerer forslaget en række rundkørsler, hvor indfaldsvejene møder ringgaden, der omslutter bymidten.

Projektet anviser en særlig kunstplan og inde-
holder forslag til belægninger og byinventar.


Bygherre: Holstebro Kommune
År: 1992 - Åben arktektkonkurrence
Præmiering: 2. præmie
Arkitekt: Erik Nobel & Jørgen Kreiner-Møller

Holsterbro Bymidte
Kontakt Projekter Tegnestuen Aktuelt #1
Tilbage
Tilbage