image

Tegnestuen vandt den åbne konkurrence om Skjern Bymidte. Idéen var at ombygge hovedgaden og dæmpe trafikken i stedet for at anlægge planlagt omkostningstung og unødvendig ringgade.

I forbindelse med stationsbygningen er der anlagt et nyt torv, så byens centrale byrum styrkes. I hver ende af hovedgaden er der anlagt minirundkørsler, som introducerer den ca. 600 meter lange hovedgade. Hovedgaden er anlagt med en sammenhængende flisebelægning og en kørebanebredde, der dæmper bilernes hastighed.

Projektet blev realiseret i 1994-1996, og i forbindelse med udformningen af Banegårdspladsen har tegnestuen stået for udformningen af en ny vandkunst, som blev indviet i sommeren 1996.

Bygherre: Skjern Kommune
År: 1992-1996
Præmiering: 1. præmie
Arkitekt: Erik Nobel

Skjern Bymidte
Kontakt Projekter Tegnestuen Aktuelt #1#2#3
Tilbage
Tilbage