image

Projektet opererer med en bymæssig fortætning og anviser en strategisk plan for opførelse af et større kommercielt center, et kulturhus, et hotel samt boliger og liberalt erhverv. De nye bygninger danner nye gade- og pladsrum omkring byens centrale plads Peetri Plats, som herved styrkes som byens centrum.

Et eksisterende højhus dominerer i dag bybilledet,
og projektet søger at nedtone denne bygnings
markante fremtræden ved placeringen af de nye bygninger. Det kommercielle- og kulturelle center udformes i hver sin trekantformede bygning, der placeres, hvor der i dag er en stor rundkørsel.

Projektet anviser samtidig, hvorledes det gamle voldterræn kan reetableres, så der kan skabes en attraktiv bypark i tæt forbindelse med de nye byrum og den gamle fæstning, som blev etableret af danerne i 1200 - tallet.


Konkurrenceudskriver: Narva, Estlands Kulturministerium og Estlands Arkitektforening.
År: 2001
Areal: 25.000 m2 nybyggeri
Præmiering: 2. præmie
Arkitekt: Erik Nobel

Narva Bycentrum I
Kontakt Projekter Tegnestuen Aktuelt #1
Tilbage
Tilbage