image

Bymæssig koncentration og ressourcemæssig ansvarlighed er centrale temaer når fremtidens bæredygtige byudvikling skal gennemføres. Konkurrenceprojektet tager afsæt de disse overordnede problemstillinger og anviser en række innovative bymæssige strategier, der kan brande Mikkeli og føre byen styrket ind i fremtiden.

Projektet anviser hvorledes det centrale område mod vandet kan opgraderes med byboliger, offentlige funktioner og en ny attraktiv havnepromenade. Ligeledes anvises arealer for fremtidens erhvervsområder og boliger langs sølandskabet.


Bygherre: Mikkeli Kommune - Finland
År: 2012 – Åben international konkurrence
Areal: 150.000 m2
Arkitekt: NOBEL arkitekter

Mikkeli Bycentrum
Kontakt Projekter Tegnestuen Aktuelt #1#2#3#4#5#6#7Tilbage
Tilbage