image

Svanemøllens Kaserne er et unikt område i storbyen. Vi ønsker at styrke den særlige form og stemning gennem disponeringen af landskabet, infrastrukturen og de nye bygninger, så området vil fremstå som et markant landmark i det københavnske bybillede.

Det store åbne areal bag ved de eksisterende kasernebygninger har karakter af en fredfyldt grønning. Vi ønsker at bevare dette grønne åndehul og friholde den centrale del af området for biltrafik, parkering og bygninger. Hermed kan der skabes et attraktivt grønt og rekreativt rumforløb, som knytter de forskellige bygninger og aktiviteter sammen til en inspirerende helhed. En stiforbindelse slynger sig gennem den centrale del af området og skaber forbindelse mellem de forskellige byggerier og de tilgrænsende byområder.

De nye bygninger er disponeret indenfor en retvinklet geometri, og der skabes hermed en serie af varierede landskabsrum omkring den centrale del af området. Bygningerne er disponeret, så de frit kan indrettes med administration, møde-/undervisningsrum og virkeliggør hermed visionen om et fleksibelt og multianvendeligt byggeri.


Bygherre: Forsvarsministeriet
År: 2016 – Åben arkitektkonkurrence
Areal: 120.000 m2 nybyggeri
Arkitekt: NOBEL arkitekter

Svanemøllens Kaserne
Kontakt Projekter Tegnestuen Aktuelt #1#2#3#4#5
Tilbage
Tilbage