image

Konkurrenceforslaget beskriver en bymæssig strategi, som forstærker bydelens eksisterende kvaliteter med tilføjelse af nye boliger, arbejdspladser, institutioner og rekreative elementer.

Ved Rødovre Station anvises muligheden for at skabe et nyt center med butikker og parkering i de nederste etager og arbejdspladser placeret i to markante tårne. De to tårne skiller sig ud fra de eksisterende retvinklede byggerier i området og vil blive et nyt fikspunkt for bydelen.

De nuværende boligområder fortættes med nye boliger og institutioner, og de landskabelige elementer intensiveres omkring boligområderne. Ved bydelens uddannelsesinstitutioner anvises udvidelsesmuligheder, og trafikstrukturen opgraderes.


Bygherre: Rødovre Kommune
År: 2011 - Åben arkitektkonkurrence
Arkitekt: NOBEL arkitekter

Rødovre Syd
Kontakt Projekter Tegnestuen Aktuelt #1#2#3#4
Tilbage
Tilbage