image

Mindesmærket er udformet med to skråtstillede corten stålskiver, der på en enkel og markant måde afspejler de omkomne krigssejleres indsats og skæbne under 2. verdenskrig. De karakterfulde overflader og kurvede former understøtter mindesmærkets maritime karakter og fortæller historien om dramaet på søen.

Stålskiverne rejser sig fra chaussestensbelægningen og åbner sig mod gravmonumentet. Mellem skiverne skabes der et fortættet rum til ro og eftertanke. Her kan man lægge blomster, anbringe levende lys og sende sine tanker til de omkomne og deres kamp for fred og Danmarks frihed.

Med placeringen i symmetriaksen på tværs af det store gravfelt skabes der dialog med gravfeltet, flagpladsen og den omgivende beplantning. Corten overfladernes stoflighed og farvespil danner en effektfuld kontrast til det eksisterende gravmonument, granitbelægningen og takshækken. Hermed fremhæves mindesmærket i forhold til omgivelserne på en enkel og nutidig måde.


Bygherre: Frihedskampens Mindefond
År: 2016 – Åben arkitektkonkurrence
Arkitekt: NOBEL arkitekter

Mindesmærke i Mindelunden
Kontakt Projekter Tegnestuen Aktuelt #1#2#3#4
Tilbage
Tilbage