image

Konkurrenceforslaget respekterer det nuværende landskab og opdeler området i klart definerende delområder til hospital, arbejdspladser og boliger. Eksisterende vådområder tydeliggøres gennem frilægning af vandløb og etablering af nye søer/biotoper, som virkeliggør visionen om et bæredygtigt og ressourcebevidst byområde.

Hospitalet bliver sammen med Stationen bydelens accelerator og bymæssige tyngdepunkt. Dette tydeliggøres gennem en komposition af arkitektoniske elementer, som iscenesætter området på en ny og inspirerende måde. Hospitalet, alléen, søen og den nye station fremstår som visuelle pejlemærker, som skaber bydelens særlige identitet.


Bygherre: Hillerød Kommune
År: 2013 – Åben konkurrence
Areal: 70 HA
Arkitekt: NOBEL arkitekter

Hillerød Syd
Kontakt Projekter Tegnestuen Aktuelt #1#2
Tilbage
Tilbage